Trochu jiná odborná praxe – i nutriční asistenti konají netradiční praxe

Předávání diplomů

diplomy

V letošním školním roce se kromě  vybraných žákyň 3.ZA účastní praxe  na naší partnerské klinice i Martina Jiříková z 3.NA.

Kromě zapojení v nemocniční kuchyni, pomáhá při přípravě edukačních seminářů a přednášek pro pacienty a učí je, jak si správně vařit.

Martina nám poslala fotky z prvních dní na svém novém pracovišti a ty vypadají moc lákavě:-)

 

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace, realizuje projekt s názvem
"Škola pro praxi“
v rámci projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ I“
č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0005365

Datum zahájení 1. 3. 2017, datum ukončení 28. 2. 2019.

ŠKOLA, jako partner Karlovarského kraje, realizuje projekt
"Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“
č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004Projekty EU

INFO VOŠ!!!

zápis přijatých uchazečů na obory VOŠZ je
3. 9. 2018 v 8:00


23. – 28. 9. 2018

Trh práce
Info pro 1. ročníky
Info - uniformy

Pro budoucí
studenty 

Jak a kde objednat a nakoupit uniformy nutné pro výuku

ověřená instituce
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace - netkatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - netkatalog.cz