Organizace školního roku

Organizace školního roku VOŠZ 2018/19

 

Zahájení školního roku:

Zimní období:                        3.9.2018

Letní období:                         4.2.2019

Konec školního roku:          28.6.2019

Státní svátky:                        28.9. 2018

19.4. 2019 (Velký pátek)

22.4. 2019 (Velikonoční pondělí)

1.,8.5. 2019

Ředitelská volna:                  31.10.-2.11.2018

(samostudium)                     

Prázdniny (samostudium):

Podzimní:                               29.,30.10. 2018

Vánoční:                                 24.12. 2018 - 2.1. 2019

Pololetní:                                1.2. 2019

Jarní:                                       18.2. – 22.2. 2019

Velikonoční:                           18.4. 2019

Hlavní (letní):                         29.6. – 1.9.2019

Samostudium k získání hodnocení a examinace (zkouškové období):

Zimní období:                        14.1. – 31.1. 2019

Letní období:                         10.6. – 28.6. 2019

Pro 3. ročníky v LO:              20.5. – 7.6.2019

Samostudium k absolutoriu: 10.-14.6. 2019

Absolutoria:                          17.6. – 19.6. 2019

Termín pro odevzdání ABS práce je 30.4. 2019

3.DVS:                                   19.6. 2019

3.DZT:                                   17.6. 2019

3.DDH:                                   18.-19.6. 2019

3.DFA:                                   17.-18.6.2019

Závěrečná slavnost VOŠ:    21.6. 2019

Přijímací řízení:

2. kolo pro š.r.: 2018/19:        20.9.2018 ve 14.10

Pro školní rok 2019/20: (obory DVS, DFA, DDH, DDS, DNT)

1. kolo:                                   24.6.2019

2. kolo:                                   19.9.2019

Poznámka:

Na studenty VOŠ se nevztahují prázdniny ani ředitelská volna, pro tyto termíny uvádíme do organizace školního roku i do třídní knihy samostudium (tzv. nekontaktní hodiny) a lze je také využít i k plnění odborné praxe (zejména obor DVS) – počet hodin teorie i praxe musí být splněn v souladu s příslušným akreditovaným vzdělávacím programem daného oboru.

Přehled počtu týdnů teoretické výuky a odborné praxe VOŠZ

ve školním roce 2018/19

 

 

Studijní skupiny

 

Zimní období

 

 

Letní období

Počet týdnů teorie

 

od - do

Počet týdnů praxe

 

od - do

Počet týdnů teorie

 

od - do

Počet týdnů praxe

 

od - do

1.DVS

12

3.9. – 30.11.2018

4

3.12.2018-11.1.2019

12 (13)

4.2. – 10.5.2019

4

13.5. – 7.6.2019

2.DVS

6

3.9. – 12.10.2018

10

15.10.2018-11.1.2019

6

4.2. – 22.3.2019

10 (11)

25.3. – 7.6.2019

3.DVS

8

3.9. – 26.10.2018

8

5.11.2018 – 11.1.2019

6

4.2. – 22.3.2019

8

25.3. – 17.5.2019

1.DFA

16 (17)

3.9.2018 – 11.1.2019

0

-

12 (13)

4.2. – 10.5.2019

4

13.5. – 7.6.2019

2.DFA

16 (17)

3.9.2018 – 11.1.2019

0

-

12 (13)

4.2. – 10.5.2019

4

13.5. – 7.6.2019

3.DFA

12

3.9. – 30.11.2018

4

3.12.2018-11.1.2019

11

4.2. – 26.4.2019

3

29.4. – 17.5.2019

3.DDH

12

3.9. – 30.11.2018

4

3.12.2018-11.1.2019

11

4.2. – 26.4.2019

4

18.-22.2. a

29.4.- 17.5. 2019

1. DZT

16

3.9.2018 – 11.1.2019

0

-

14

4.2.2019 – 3.5.2019

 a 27.5.2019 – 7.6.2019

3

6.5.2019 – 24.5. 2019

3. DZT

13

3.9.2018 – 11.1.2019

3

3.12.2018- 21.12.2018

14

4.2. – 17.5.2019

0

-

 


 

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace, realizuje projekt s názvem
"Škola pro praxi“
v rámci projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ I“
č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0005365

Datum zahájení 1. 3. 2017, datum ukončení 28. 2. 2019.

 

ŠKOLA, jako partner Karlovarského kraje, realizuje projekt
"Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“
č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004Projekty EU

INFO VOŠ!!!

drmax

Citát na 24. týden

T. A. Edison
Neselhal jsem 10000krát. Našel jsem 10000 způsobů, které nefungují.

Album na 23. týden

The Cure Collection

Trh práce
Info pro 1. ročníky
Info - uniformy

Pro budoucí
studenty 

Jak a kde objednat a nakoupit uniformy nutné pro výuku

ověřená instituce
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace - netkatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - netkatalog.cz