Otevírané obory a počty - 2. kolo

Obory otevírané ve školním roce 2018 - 2019

Název oboru

Kód oboru

Poznámka

Počet přijímaných uchazečů

Počet tříd

Zdravotnický
asistent

53 - 41 - M/01

Čtyřleté denní studium

15

2

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Zdravotnické
lyceum

Z rozhodnutí KÚ KK se obor neotevírá

Masér sportovní a rekondiční

69 - 41 - L/02

Čtyřleté denní studium

5

1

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Asistent zubního
technika

53 - 44 - M/03

Čtyřleté denní studium

24

1

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Nutriční
asistent

53-41-M/02

Čtyřleté denní studium

13

1

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

 

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace, realizuje projekt s názvem
"Škola pro praxi“
v rámci projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ I“
č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0005365

Datum zahájení 1. 3. 2017, datum ukončení 28. 2. 2019.

ŠKOLA, jako partner Karlovarského kraje, realizuje projekt
"Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“
č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004Projekty EU

INFO VOŠ!!!

zápis přijatých uchazečů na obory VOŠZ je
3. 9. 2018 v 8:00


23. – 28. 9. 2018

Trh práce
Info pro 1. ročníky
Info - uniformy

Pro budoucí
studenty 

Jak a kde objednat a nakoupit uniformy nutné pro výuku

ověřená instituce
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace - netkatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - netkatalog.cz