Témata profilové části maturitní zkoušky 2017 - 2018

Němčina pro všechny obory

NEJ - všechny obory.pdf229.98 KB

Asistent zubního technika

ANJ 3.část.pdf 332.99 KB
BISOS.pdf 291.39 KB
FYZ - CHE.pdf 345.02 KB
STP.pdf 224.9 KB
ZSP.pdf 243.06 KB

Masér sportovní a rekondiční

ANJ_3.část.pdf 340.61 KB
Blok předmětů VPS a REK.pdf 243.18 KB
Masáže.pdf 267.6 KB
Psychologie a komunikace.pdf 354.1 KB
Somatologie.pdf 352.78 KB

Nutriční asistent

Klinika nemocí.pdf 589.05 KB
NDP a VLV 2017-18.pdf 365.73 KB
ANJ MT 4.NA_.pdf  

Zdravotnický asistent

ANJ_3.část.pdf 204.98 KB
Blok předmětů Somatologie a Biologie a ekologie.pdf 296.82 KB
Ošetřovatelská péče.pdf 213.29 KB
Ošetřovatelství.pdf 225.14 KB
Psychologie a komunikace .pdf 301.21 KB

Zdravotnické lyceum

ANJ MT4.ZLY_.pdf 310.89 KB
BIO.pdf 337.99 KB
BOZP.pdf 231.02 KB
BPZP.pdf 243.27 KB
FYZ.pdf 200.78 KB
CHE.pdf 346.27 KB

 

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace, realizuje projekt s názvem
"Škola pro praxi“
v rámci projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ I“
č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0005365

Datum zahájení 1. 3. 2017, datum ukončení 28. 2. 2019.

ŠKOLA, jako partner Karlovarského kraje, realizuje projekt
"Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“
č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004Projekty EU

INFO VOŠ!!!

zápis přijatých uchazečů na obory VOŠZ je
3. 9. 2018 v 8:00


23. – 28. 9. 2018

Trh práce
Info pro 1. ročníky
Info - uniformy

Pro budoucí
studenty 

Jak a kde objednat a nakoupit uniformy nutné pro výuku

ověřená instituce
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace - netkatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - netkatalog.cz