Výsledky voleb do školské rady pro volební období 2017 - 2020

Výsledky voleb do školské rady SZŠ A VOŠZ Karlovy Vary, příspěvková organizace pro volební období 2017 - 2020

Za žákovskou kurii byli zvoleni tito kandidáti:
Mgr. et Mgr. Jiří Kopárek – otec žákyně 1. ZA, Krásný Jez
Adéla Doležalová – studentka 1. DFA, Sokolov
Náhradníkem za žákovskou kurii je:
Lada Bendová Nohová – matka žákyně 2. NA, Sadov

Za pedagogickou kurii byli zvoleni tito kandidáti:
PaedDr. Zuzana Ledvinová – učitelka SZŠ a VOŠZ K. Vary, K. Vary
Mgr. Daniela Vintrová – učitelka SZŠ a VOŠZ K. Vary, K. Vary


V Karlových Varech dne 23. 11. 2017 Mgr. Hana Švejstilová
ředitelka školy

 

Zápis o průběhu a výsledku hlasování bude do 4. 12. 2017 vyvěšen na vývěsce školy.
 

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace, realizuje projekt s názvem
"Škola pro praxi“
v rámci projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ I“
č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0005365

Datum zahájení 1. 3. 2017, datum ukončení 28. 2. 2019.

ŠKOLA, jako partner Karlovarského kraje, realizuje projekt
"Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“
č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004Projekty EU

Poznávací zájezd do Velké Británie
18. - 25. 9. 2018

easp

Citát na 26. týden

O. Wilde
Ten, kdo čte, žije s každou další knihou život navíc. Kdo nečte, má jen ten svůj.

Album na 26. týden

Michal Prokop & Framus Five - Kolej Yesterday

Trh práce
Info pro 1. ročníky
Info - uniformy

Pro budoucí
studenty 

Jak a kde objednat a nakoupit uniformy nutné pro výuku

ověřená instituce
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace - netkatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - netkatalog.cz