UBUNTU – škola demokratického občanství

Od září 2018 jsme zapojeni do projektu č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008129, s názvem “UBUNTU – škola demokratického občanství”, který realizuje Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov o.p.s., společně s programem Varianty Člověka v tísni. Projekt je podpořen z OP VVV, výzva Budování kapacit pro rozvoj škol II.

Hlavním cílem projektu UBUNTU je podpořit pedagogy a žáky středních škol v rozvoji kompetencí pro demokratickou kulturu, a to skrze vytvoření a ověření ucelených vzdělávacích programů pro žáky i pedagogy. Jejich jádro tvoří kolegiální podpora pedagogů a komunitní žákovský projekt – tedy zapojení žáků do rozhodovacích procesů a veřejného života v místě, kde žijí či studují. Cílem projektu je dále budování hodnot lidské důstojnosti a lidských práv, hodnot demokracie a právního státu, občanského postoje a rozvoj dovedností spolupráce, řešení problémů a dovedností ke kritickému pochopení světa. Sdílení a spolupráce pedagogů i žáků navzájem, je jedním ze základních pilířů pro dlouhodobý rozvoj demokratické kultury na škole.

„Osoba s ubuntu je otevřená a přístupná ostatním, dodává jistotu a sebevědomí druhým, necítí se ohrožena, že jsou jiní schopní a dobří, protože on či ona má sám v sobě jistotu, která pochází z vědomí, že patří do většího celku a že slábne, když jiní slábnou nebo jsou pokořeni, když jsou jiní mučeni nebo utlačováni.“

(Arcibiskup Desmond Tutu)


 

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace, realizuje projekt s názvem
"Škola pro praxi“
v rámci projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ I“
č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0005365

Datum zahájení 1. 3. 2017, datum ukončení 28. 2. 2019.

 

ŠKOLA, jako partner Karlovarského kraje, realizuje projekt
"Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“
č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004Projekty EU

INFO VOŠ!!!

drmax

Citát na 24. týden

T. A. Edison
Neselhal jsem 10000krát. Našel jsem 10000 způsobů, které nefungují.

Album na 23. týden

The Cure Collection

Trh práce
Info pro 1. ročníky
Info - uniformy

Pro budoucí
studenty 

Jak a kde objednat a nakoupit uniformy nutné pro výuku

ověřená instituce
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace - netkatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - netkatalog.cz