Kampaň oboru ZA

Dne 18. 12.  2018  jsme pozvali do prostor naší školy žáky z řad 9. ročníků základních škol v Karlových Varech, kteří mají zájem o vzdělávání na naší škole v oboru nyní Zdravotnický asistent, od školního roku 2019/2020 v oboru Praktická sestra. V úvodu je přivítala vedoucí oboru Mgr. Jaroslava Slavíková, která jim poskytla všechny důležité informace související se studiem a zodpověděla konkrétní dotazy uchazečů.

Naši žáci ze 3. ročníku tohoto oboru pro ně připravili naučnou akci zahrnující tematicky zaměřené workshopy. Zde měli návštěvníci možnost prakticky si vyzkoušet, jakým způsobem probíhá výuka v odborných předmětech a jaké získají vzděláváním v oboru Zdravotnický asistent/Praktická sestra odborné kompetence. Byla proto vytvořena tři stanoviště. První se zaobíralo onemocněním AIDS a prevencí dalších pohlavně přenosných chorob. Zde se žáci dozvěděli, jak se vir HIV šíří, jaká je prevence a mnoho dalších důležitých informací. 

Dalším tématem byla první pomoc. Účastníci si vyzkoušeli práci s automatickým externím defibrilátorem a kardiopulmonální resuscitaci nejen miminka, ale i dospělého člověka. Na posledním stanovišti byli žáci seznámeni s problematikou karcinomu prsu a varlat. Dozvěděli se, jak správně provádět samovyšetření a dokonce měli možnost vyzkoušet si správnou techniku na speciálních k tomu určených modelech-fantomech.  

Podle reakcí se žákům tato akce moc líbila a za účast na ní obdrželi drobné dárky.

(Natalie Smětáková, Vanesa Wirknerová 3. ZA)


 

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace, realizuje projekt s názvem
"Škola pro praxi“
v rámci projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ I“
č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0005365

Datum zahájení 1. 3. 2017, datum ukončení 28. 2. 2019.

 

ŠKOLA, jako partner Karlovarského kraje, realizuje projekt
"Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“
č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004Projekty EU

INFO VOŠ!!!

drmax

Citát na 24. týden

T. A. Edison
Neselhal jsem 10000krát. Našel jsem 10000 způsobů, které nefungují.

Album na 23. týden

The Cure Collection

Trh práce
Info pro 1. ročníky
Info - uniformy

Pro budoucí
studenty 

Jak a kde objednat a nakoupit uniformy nutné pro výuku

ověřená instituce
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace - netkatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - netkatalog.cz