Připomněli jsme 100 let od vzniku Československé republiky

Připomněli jsme 100 let od vzniku Československé republiky

Připojili jsme se k tradici výsadby stromů svobody a u příležitosti výročí staletí od vzniku Československé republiky jsme na školním pozemku vysadili lípu svobody.
Slavnostní „zalití svobody“ proběhlo ve čtvrtek 8. listopadu. Při této příležitosti promluvil historik z Muzea KV Mgr. Jan Nedvěd a připomněl demokratické základy, na nichž Československo vzniklo. Vysazení stromu do zahrady totiž s pojetím demokracie poměrně souvisí. Pokud zasadíme strom do zahrady, bereme tím na sebe závazek, že se o tento strom budeme starat. Neučiníme-li tak, strom přeroste, bude utiskovat jiné dřeviny a stínit květinám, nakonec mu vyraší plané větve a v případě ovocného ponese trpké ovoce. Nakonec přijde nějaký chytrák a navrhne strom pokácet a nahradit jiným.
Strom v zahradě totiž není od nějaké přirozenosti, věčnosti, zasadili jsme jej my, stejně jako jsme si zvolili demokratickou vládu, která dbá svobod jednotlivce. Pokud se demokracie – v masarykovském smyslu humanita – nestane naším společným zájmem, o který je potřeba pečovat, ponese i demokracie trpké ovoce. A vina se bude svalovat na ni, až se najde někdo, kdo ji bude chtít odstranit stejně jako přerostlý strom s tím, že tak bude líp. Demokracie bude fungovat teprve tehdy, když se stane naším každodenním cílem a smyslem našeho konání, potom, stejně jako dobře upravený a opečovávaný strom, bude k radosti všech.

Děkuji všem, kteří setkání a připomínku umožnili a také všem z vás, kteří jste na setkání přišli. A naší lípě přeji dobré zahradníky, aby se těšila dobrého růstu i za sto let.

Rudolf Kardoš


 

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace, realizuje projekt s názvem
"Škola pro praxi“
v rámci projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ I“
č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0005365

Datum zahájení 1. 3. 2017, datum ukončení 28. 2. 2019.

 

ŠKOLA, jako partner Karlovarského kraje, realizuje projekt
"Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“
č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004Projekty EU

INFO VOŠ!!!

drmax

Citát na 24. týden

T. A. Edison
Neselhal jsem 10000krát. Našel jsem 10000 způsobů, které nefungují.

Album na 23. týden

The Cure Collection

Trh práce
Info pro 1. ročníky
Info - uniformy

Pro budoucí
studenty 

Jak a kde objednat a nakoupit uniformy nutné pro výuku

ověřená instituce
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace - netkatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - netkatalog.cz