skola

NEJBLIŽŠÍ AKCE
17. 10. Návštěva 6 pedagogů ze SZŠ Prešov
18. 10. Pragodent 2. – 3. AZT, 1. a 3. DZT
24. 10. Studentská rada uč. č. 32
29. - 30. 10. PODZIMNÍ PRÁZDNINY 
31. 10. - 2. 11. ŘEDITELSKÉ VOLNO

Atlas Školství - kam na střední školu

ŠKOLSKÝ PORTÁL KARLOVARSKÉHO KRAJE
Vysoké školy.cz

NELSON DAKA
Přihlášení

OHLÉDNUTÍ ČERVEN 2018

Léto se blíží a další akce jsou tu.

exkurze, výlety, aktivity – do Ekocentra v Chebu odjela třída 3. LAS; Jáchymov a Terezín navštívily třídy 2. AZT a 2. ZA; poznávacího zájezdu do Španělska se účastnilo 49 zájemců; na chemickou exkurzi vyrazili žáci 1. ZA a 2. AZT; třída 2. ZA navštívila ZZS a HZS KV; do Sušice na školní výlet odjela 1. ZAB; sportování na Rolavě si užili žáci z 1. ZAB, 1. LAS, 3. ZA; na Svatošské skály odjela třída 3. ZA; do plzeňské ZOO se vypravila třída 1. ZA, která také strávila noc ve škole; Pražírnu kávy City Roasters si prohlédla třída 1. NA; 2. MAS prozkoumala hasičskou stanici a KOPIS, pak se účastnila akce Záchranného kruhu Mimořádné události; Domov pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, p. o. navštívili žáci 3. MAS; na Magistrát města – Třídění a recyklace odpadů odešli žáci 1. NA; v Krajské knihovně se třídy 1. ZA a 3. ZA účastnily únikové hry

přednášky a akce pro veřejnost – první pomoc pro Střední živnostenskou školu Sokolov a Gymnázium Ostrov pořádala třída 2. ZA, žáci z této třídy také pořádali První pomoc hrou pro 1. třídu ZŠ Ostrov a ZŠ Šance v Horním Slavkově; 2. ZLY a 3. ZLY se účastnily mediálního vzdělávání; přednášku o koření firmy Vitana si vyslechli žáci 1. NA a 2. NA

soutěže – Her třetího tisíciletí se účastnilo 16 žáků, kteří vybojovali 4., 5. a 7. místo; okresního kola o Pohár primátora se účastnilo 24 žáků, dívky získaly 2. místo, hoši 7. místo

 

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace, realizuje projekt s názvem
"Škola pro praxi“
v rámci projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ I“
č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0005365

Datum zahájení 1. 3. 2017, datum ukončení 28. 2. 2019.

ŠKOLA, jako partner Karlovarského kraje, realizuje projekt
"Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“
č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004Projekty EU

INFO VOŠ!!!

drmax

Citát na 7. týden

T. A. Edison
Na léčení trápení je práce lepší než láhev whisky.

Album na 7. týden

Petr Novák ‎– 12 Nej

Trh práce
Info pro 1. ročníky
Info - uniformy

Pro budoucí
studenty 

Jak a kde objednat a nakoupit uniformy nutné pro výuku

ověřená instituce
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace - netkatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - netkatalog.cz