OHLÉDNUTÍ ČERVEN 2018

Léto se blíží a další akce jsou tu.

exkurze, výlety, aktivity – do Ekocentra v Chebu odjela třída 3. LAS; Jáchymov a Terezín navštívily třídy 2. AZT a 2. ZA; poznávacího zájezdu do Španělska se účastnilo 49 zájemců; na chemickou exkurzi vyrazili žáci 1. ZA a 2. AZT; třída 2. ZA navštívila ZZS a HZS KV; do Sušice na školní výlet odjela 1. ZAB; sportování na Rolavě si užili žáci z 1. ZAB, 1. LAS, 3. ZA; na Svatošské skály odjela třída 3. ZA; do plzeňské ZOO se vypravila třída 1. ZA, která také strávila noc ve škole; Pražírnu kávy City Roasters si prohlédla třída 1. NA; 2. MAS prozkoumala hasičskou stanici a KOPIS, pak se účastnila akce Záchranného kruhu Mimořádné události; Domov pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, p. o. navštívili žáci 3. MAS; na Magistrát města – Třídění a recyklace odpadů odešli žáci 1. NA; v Krajské knihovně se třídy 1. ZA a 3. ZA účastnily únikové hry

přednášky a akce pro veřejnost – první pomoc pro Střední živnostenskou školu Sokolov a Gymnázium Ostrov pořádala třída 2. ZA, žáci z této třídy také pořádali První pomoc hrou pro 1. třídu ZŠ Ostrov a ZŠ Šance v Horním Slavkově; 2. ZLY a 3. ZLY se účastnily mediálního vzdělávání; přednášku o koření firmy Vitana si vyslechli žáci 1. NA a 2. NA

soutěže – Her třetího tisíciletí se účastnilo 16 žáků, kteří vybojovali 4., 5. a 7. místo; okresního kola o Pohár primátora se účastnilo 24 žáků, dívky získaly 2. místo, hoši 7. místo

 


 

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace, realizuje projekt s názvem
"Škola pro praxi“
v rámci projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ I“
č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0005365

Datum zahájení 1. 3. 2017, datum ukončení 28. 2. 2019.

 

ŠKOLA, jako partner Karlovarského kraje, realizuje projekt
"Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“
č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004Projekty EU

INFO VOŠ!!!

drmax

Citát na 24. týden

T. A. Edison
Neselhal jsem 10000krát. Našel jsem 10000 způsobů, které nefungují.

Album na 23. týden

The Cure Collection

Trh práce
Info pro 1. ročníky
Info - uniformy

Pro budoucí
studenty 

Jak a kde objednat a nakoupit uniformy nutné pro výuku

ověřená instituce
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace - netkatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - netkatalog.cz