OHLÉDNUTÍ KVĚTEN 2018

Slunečné dny byly plné zajímavých akcí.

exkurze – žáci 2. OŠ odjeli do Prahy navštívit Sněmovnu ČR; do Lán a Lidic vyrazily třídy 1. LAS a 1. ZA; Jáchymov navštívila třída 2. ZA; bečovskou Botanickou zahradu si prohlédli studenti 1. DFA; žáci 2. NA byli na exkurzi v KKN – stravovací úsek; Transfuzní stanici KV si prohlédla třída 2. ZA; záchrannou službu KV navštívili žáci 1. AZT; Svět zdraví pořádal pro 2. ZLY, 2. NA a 1. ZA akce na téma Mimořádné události, Záchranný kruh a První pomoc

přednášky a akce pro veřejnost – první ročníky besedovaly s MP na téma právo a morálka; různé aktivity pro první a druhé ročníky SŠ v rámci Světového dne bez tabáku připravila třída 2. ZA; dobrovolníci z 1. ZAB, 2. ZA, 3. ZA, 2. MAS, 1. NA, 1. DFA, 2. DFA pomáhali na 1/2Maratonu KV; v rámci spolupráce s MP pomáhaly třídy 1. ZA a 2. ZA na dopravním hřišti při soutěži mladých cyklistů; žáci 2. NA vyslechli přednášku na KHES a přednášku společnosti Člověk v tísni na téma Domácí násilí; třída 3. NA si prohlédla Krajskou knihovnu a besedovala na téma Jak vyhledávat odborné informace na internetu, tvorba edukačních prezentací – prevence civilizačních onemocnění

kultura – žáci SŠ zhlédli cestopis o Brazílii

soutěže – dívky se účastnily okresního kola beach volejbalu a hoši okresního kola ve fotbalu

 


 

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace, realizuje projekt s názvem
"Škola pro praxi“
v rámci projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ I“
č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0005365

Datum zahájení 1. 3. 2017, datum ukončení 28. 2. 2019.

 

ŠKOLA, jako partner Karlovarského kraje, realizuje projekt
"Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“
č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004Projekty EU

INFO VOŠ!!!

drmax

Citát na 24. týden

T. A. Edison
Neselhal jsem 10000krát. Našel jsem 10000 způsobů, které nefungují.

Album na 23. týden

The Cure Collection

Trh práce
Info pro 1. ročníky
Info - uniformy

Pro budoucí
studenty 

Jak a kde objednat a nakoupit uniformy nutné pro výuku

ověřená instituce
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace - netkatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - netkatalog.cz