Tradiční červnové dějepisné exkurze

Zájemci z řad 2. ročníků letos opět navštívili Terezín a Jáchymov, místa spojená s našimi dějinami 20. století.

V Terezíně po úvodní přednášce prošli  Muzeum ghetta a další místa spojená se životem a utrpením během 2. světové války. Odpoledne následovala prohlídka věznice gestapa v Malé pevnosti.

Druhá exkurze zavedla studenty do Jáchymova, prošli křížovou cestu s názvy lágrů 50. let, s průvodcem prošli štolou č. 1, vystoupali na lágr Svornost a jáchymovský program zakončili prohlídkou muzea Královské mincovny. Průvodkyně je provedla dějinami města od počátků až po expozici věnovanou 50. letům. Program jsme završili prohlídkou Věže smrti, kde na nás čekal zástupce Konfederaci politických vězňů pan Modrovič a pan Cibulka studentům vyprávěl svůj život mukla 50. let. Oběma pánům děkujeme.

Martina Laitlová


 

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace, realizuje projekt s názvem
"Škola pro praxi“
v rámci projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ I“
č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0005365

Datum zahájení 1. 3. 2017, datum ukončení 28. 2. 2019.

 

ŠKOLA, jako partner Karlovarského kraje, realizuje projekt
"Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“
č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004Projekty EU

INFO VOŠ!!!

drmax

Citát na 24. týden

T. A. Edison
Neselhal jsem 10000krát. Našel jsem 10000 způsobů, které nefungují.

Album na 23. týden

The Cure Collection

Trh práce
Info pro 1. ročníky
Info - uniformy

Pro budoucí
studenty 

Jak a kde objednat a nakoupit uniformy nutné pro výuku

ověřená instituce
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace - netkatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - netkatalog.cz