OHLÉDNUTÍ ÚNOR 2018

I za 28 dní se toho dá dost stihnout…

exkurze – do Prahy odjeli na akci „Člověk v náhradách“ žáci 2. ZA a 4. ZA; Úřad práce navštívily závěrečné ročníky SŠ; klinické laboratoře v Nemos Sokolov si prohlédli žáci 3. LAS; třída 1. NA se účastnila exkurze do firmy Globus (pekařství, řeznictví)

přednášky, besedy, porady – na téma „Kriminalita“ besedovali s MP žáci 3. ročníků a 1.-2. AZT; zástupci tříd SŠ se účastnili studentské rady; s pamětnicí holocaustu (Dr. Weinbergerová)se setkali žáci 1. AZT, 2. ZLY; studenti 4. AZT, 2. DZT, 3. DZT byli proškoleni o artikulátorech pro zubní techniky; o odstraňovačích zubního kamene se poučili na školení studenti oboru DDH; třída 2. DDH vyslechla přednášku firmy Colgate - Eroze a Parodontopatie; instruktáž o správné dentální hygieně pro ZŠ Otovice a ZŠ Truhlářská ve Staré Roli prováděli studenti 2. DDH

kultura a sport – představení Bílá nemoc zhlédli žáci vybraných tříd 1. a 2. ročníku; na lyžařské kurzy vyrazili zájemci z 1. – 2. ročníků

soutěže – žáci SŠ hráli a fandili na tradičním volejbalovém turnaji školy; dívky vybojovaly v okresním kole badmintonu 1. místo

 

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace, realizuje projekt s názvem
"Škola pro praxi“
v rámci projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ I“
č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0005365

Datum zahájení 1. 3. 2017, datum ukončení 28. 2. 2019.

ŠKOLA, jako partner Karlovarského kraje, realizuje projekt
"Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“
č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004Projekty EU

INFO VOŠ!!!

zápis přijatých uchazečů na obory VOŠZ je
3. 9. 2018 v 8:00


23. – 28. 9. 2018

Trh práce
Info pro 1. ročníky
Info - uniformy

Pro budoucí
studenty 

Jak a kde objednat a nakoupit uniformy nutné pro výuku

ověřená instituce
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace - netkatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - netkatalog.cz