Ukázky canisterapie

V pondělí 12. března navštívil naši školu pan Stránský  se  sedmi canisterapeutickými  psy. Spolu se svojí dcerou a s kolegyní nám vysvětlil, jak canisterapie pomáhá nemocným nebo osamělým lidem. Popsal možnosti jejich působení psychosociálního i fyziorehabilitačního, ukázal způsoby polohování a toho, jak psi pomáhají postiženým klientům. Psi působili canisterapeuticky i na nás, protože zlepšili náladu a radost ze života studentům i učitelům.

D. Vintrová

https://www.canisterapiestransky.cz/

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace, realizuje projekt s názvem
"Škola pro praxi“
v rámci projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ I“
č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0005365

Datum zahájení 1. 3. 2017, datum ukončení 28. 2. 2019.

ŠKOLA, jako partner Karlovarského kraje, realizuje projekt
"Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“
č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004Projekty EU

INFO VOŠ!!!

zápis přijatých uchazečů na obory VOŠZ je
3. 9. 2018 v 8:00


23. – 28. 9. 2018

Trh práce
Info pro 1. ročníky
Info - uniformy

Pro budoucí
studenty 

Jak a kde objednat a nakoupit uniformy nutné pro výuku

ověřená instituce
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace - netkatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - netkatalog.cz