skola

NEJBLIŽŠÍ AKCE

20. 9.    2. kolo PŘ na VOŠ
21. 9.    Závěrečné zkoušky kurzu Zubní instrumentářka uč.č. 112
28. 9.    STÁTNÍ  SVÁTEK
30. 9.    Charitativní akce pro „Nedoklubko“ Rolava

Atlas Školství - kam na střední školu

ŠKOLSKÝ PORTÁL KARLOVARSKÉHO KRAJE
Vysoké školy.cz

NELSON DAKA
Přihlášení

Světový den ústního zdraví 2018

V úterý 20. 3. 2018 se prostor vestibula v Krajské knihovně Karlovy Vary proměnil v dentální

koutek. Od 10h jste tu mohli potkat studentky 2. ročníku oboru Diplomovaná dentální hygiennistka VOŠ zdravotnické v Karlových Varech.

V rámci Dne světového ústního zdraví všechny zájemce z řad široké veřejnosti seznamovaly se současnými trendy v dentální hygieně, předvedly na modelech chrupů vhodné techniky čištění, odpovídaly na mnoho otázek, které návštěvníky zajímaly. Nechyběla ani "malá " veřejnost – děti z některých karlovarských mateřských škol, které tu po ránu zahajovaly vernisáž věnovanou jaru a nadcházejícím svátkům velikonočním. Děti si také vyzkoušely čistit model chrupu a dostaly malé dárečky v podobě vzorků past, omalovánek s dentální tématikou a pod.  Zájemců neubývalo, průběžně přicházející tato akce zajímala, což nás velmi těšilo.

Poděkování patří jak spolupořadateli akce, Krajské knihovně Karlovy Vary, za poskytnuté prostory, tak materiálnímu podporovateli, kterým byla firma Curaprox. Věříme, že tato - v Karlový Varech nová akce bude mít své pokračování i další roky.

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace, realizuje projekt s názvem
"Škola pro praxi“
v rámci projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ I“
č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0005365

Datum zahájení 1. 3. 2017, datum ukončení 28. 2. 2019.

ŠKOLA, jako partner Karlovarského kraje, realizuje projekt
"Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“
č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004Projekty EU


23. – 28. 9. 2018

INFO VOŠ!!!

drmax

Citát na 3. týden

A. Einstein
Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, který za něco stojí.

Album na 3. týden

Bob Marley Greatest hits

Trh práce
Info pro 1. ročníky
Info - uniformy

Pro budoucí
studenty 

Jak a kde objednat a nakoupit uniformy nutné pro výuku

ověřená instituce
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace - netkatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - netkatalog.cz