OHLÉDNUTÍ PROSINEC 2017

Jaké akce jsme „dostali“ pod stromeček?

exkurze – zájemci se vypravili na adventní trhy do Drážďan; třída 4. ZLY navštívila nemocnici v KV; do Antropologického muzea a Botanické zahrady, do Muzea Karlova Mostu a na pražské Benátky v Praze jeli žáci 1. a 4. AZT, 4. ZA a 1., 2. DFA a 3. LAS; do Prahy do čokoládovny se vypravily třídy 1. NA – 3. NA; do kostela ve Staré Roli a do synagogy šli 1. ZAB a 2. OŠ; v Muzeu KV na akci Stopy středověku v KV byla třída 1. ZA; prohlídku Prahy v angličtině si vyslechla 4. AZT; klinické laboratoře v nemocnici v Sokolově prozkoumali žáci 3. LAS; K-Centrum v KV navštívili studenti 1. DFA

přednášky – na SŠ Trivis a VŠ Veřejnoprávní KV přednášeli v rámci akce Ruce na prsa žáci 1. ZA, 2. ZA; Mikuláše v nemocnici připravila třída 3. ZA; přednášku Odběry biologického materiálu a preanalytická fáze firmy SARSTEDT si vyslechla třída 3. LAS a 4. ZA; první kolo Studentských prezidentských voleb pořádala pro SŠ 2. ZLY; na přednášce Na zkušenou do Německa byli žáci 2. ZLY, 3. ZLY a němčináři z 1. a 2. ročníku

soutěže – Olympiády ČJ se účastnili zájemci, dva postupují do okresního kola; v cizích jazycích soutěžili vybraní studenti; v soutěži O pohár Královské mincovny v Jáchymově dívky obsadily 5. místo;  v krajském kole basketbalu vybojovaly dívky 2. místo a v okresním kole volejbalu 3. místo; hoši ve florbalu obsadili 6. místo a dívky se umístily na 4. místě

 

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace, realizuje projekt s názvem
"Škola pro praxi“
v rámci projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ I“
č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0005365

Datum zahájení 1. 3. 2017, datum ukončení 28. 2. 2019.

ŠKOLA, jako partner Karlovarského kraje, realizuje projekt
"Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“
č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004Projekty EU

INFO VOŠ!!!

zápis přijatých uchazečů na obory VOŠZ je
3. 9. 2018 v 8:00


23. – 28. 9. 2018

Trh práce
Info pro 1. ročníky
Info - uniformy

Pro budoucí
studenty 

Jak a kde objednat a nakoupit uniformy nutné pro výuku

ověřená instituce
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace - netkatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - netkatalog.cz