OHLÉDNUTÍ LISTOPAD 2017

V padajícím listí jsme si užili tyto akce:exkurze – studenti 3. DFA si prohlédli Moser; Tyfloservis v KV navštívila 3. DVS; do Techmanie v Plzni jeli žáci 1. ZAB a 2. ZLY


přednášky a besedy – na odbornou přednášku do Ústí nad Labem StudentLab odjely třídy 1. LAS a 3. LAS; přednášky firmy Corega vyslechli studenti 4. AZT, 2. DZT, 3. DZT; odborná přednáška na téma kojení zaujala 3. DFA; žáci 1. LAS, 1. MAS, 1. ZA se účastnili v Muzeu Karlovy Vary kurzu Zde založím město; ve vzdělávacím projektu Knihovny Václava Havla Číst Havla pracovaly třídy 2. ZLY, 2. NA, 3. MAS, 4. ZLY, 3. ZA, 3. LAS; s Dr. Michaelem Žantovským besedovali studenti z 2. AZT, 2. ZLY; žáci z 1. ZA se zapojili do Národní potravinové sbírky při Farní charitě KV; Záchranná brigáda kynologů přednášela pro 2. ZA


kultura – do Prahy na divadlo v angličtině se vypravili angličtináři ze 3. ročníku


akce pro veřejnost - Den zdraví – Hrou proti HIV/AIDS (pro ZŠ K. Vary Vančurova, Konečná) pořádali žáci 1. 3. ZA; studentky 2. DDH přednášely instruktáže DH v MŠ Březová u Sokolova; v rámci akce Podpora spolupráce SŠ a ZŠ – volba povolání – byla ZŠ Kyselka, ZŠ Stará Role a ZŠ Truhlářská na exkurzi u 2. AZT v zubních laboratořích;


soutěže – Němčinář roku, Angličtinář roku; oblastního (2. místo 4. ZLY, 4. místo 1. MAS) i okresního kola piškvorek se zúčastnili zájemci z celé SŠ, v krajském kole naši piškvorkáři ze 4. ZLY získali 4. místo; sportovní nadšenci si zahráli na školním badmintonovém turnaji; basketbalistky vybojovaly (v soutěži 3x3) 1. místo v krajském kole a v republikovém finále získaly 9. místo; v okresním kole házené se naše dívky umístily na 2. místě; v okresním kole basketbalu dívky zvítězily

 

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace, realizuje projekt s názvem
"Škola pro praxi“
v rámci projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ I“
č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0005365

Datum zahájení 1. 3. 2017, datum ukončení 28. 2. 2019.

ŠKOLA, jako partner Karlovarského kraje, realizuje projekt
"Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“
č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004Projekty EU

INFO VOŠ!!!

zápis přijatých uchazečů na obory VOŠZ je
3. 9. 2018 v 8:00


23. – 28. 9. 2018

Trh práce
Info pro 1. ročníky
Info - uniformy

Pro budoucí
studenty 

Jak a kde objednat a nakoupit uniformy nutné pro výuku

ověřená instituce
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace - netkatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - netkatalog.cz