Otevřený dopis hejtmance Karlovarského kraje

Vážená paní hejtmanko,
jako žáci 2. ročníku zdravotnického lycea Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnické Karlovy Vary, příspěvkové organizace se znepokojením sledujeme změny v krajském školství, které směřují k rušení lyceí. Tímto dopisem bychom chtěli vyjádřit svůj nesouhlas se vzniklou situací. Nejvíce jsme samozřejmě obeznámeni s prostředím studia na své škole, ale máme za to, že naše argumenty platí i pro lycea jiných typů škol. Zdravotnické lyceum by se podle nás nemělo rušit z několika důvodů. ...

celý text zde:
Otevřený dopis hejtmance Karlovarského kraje

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace, realizuje projekt s názvem
"Škola pro praxi“
v rámci projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ I“
č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0005365

Datum zahájení 1. 3. 2017, datum ukončení 28. 2. 2019.

ŠKOLA, jako partner Karlovarského kraje, realizuje projekt
"Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“
č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004Projekty EU

INFO VOŠ!!!

zápis přijatých uchazečů na obory VOŠZ je
3. 9. 2018 v 8:00


23. – 28. 9. 2018

Trh práce
Info pro 1. ročníky
Info - uniformy

Pro budoucí
studenty 

Jak a kde objednat a nakoupit uniformy nutné pro výuku

ověřená instituce
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace - netkatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - netkatalog.cz