Den zdravotnických oborů pro základní školy

Dne 13. 12. 2017 jsme na naší škole přivítali zájemce ze základních škol v Karlových Varech o studium zdravotnických oborů.
Po přivítání, představení školy a vysvětlení specifik jednotlivých oborů, si žáci základních škol, pod vedením žáků 2. ročníku oboru Zdravotnický asistent, vyzkoušeli resuscitaci na resuscitačním modelu dítěte a dospělého, naučili se samovyšetření prsu a varlat na zdravotnických fantomech a seznámili se s prevencí šíření pohlavně přenosných chorob a HIV. Dále se dozvěděli o plánovaných změnách oboru zdravotnický asistent = praktická sestra a o možnosti získání stipendií.
Za perfektní spolupráci a zájem byli žáci odměněni drobnými dárečky.

Mgr. Marie Janečková
Mgr. Jaroslava Slavíková

 

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace, realizuje projekt s názvem
"Škola pro praxi“
v rámci projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ I“
č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0005365

Datum zahájení 1. 3. 2017, datum ukončení 28. 2. 2019.

ŠKOLA, jako partner Karlovarského kraje, realizuje projekt
"Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“
č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004Projekty EU

INFO VOŠ!!!

zápis přijatých uchazečů na obory VOŠZ je
3. 9. 2018 v 8:00


23. – 28. 9. 2018

Trh práce
Info pro 1. ročníky
Info - uniformy

Pro budoucí
studenty 

Jak a kde objednat a nakoupit uniformy nutné pro výuku

ověřená instituce
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace - netkatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - netkatalog.cz