OHLÉDNUTÍ ZÁŘÍ

Začal nový školní rok a přinesl zajímavé akce.

adaptační pobyt a slavnostní vítání prvních ročníků – třídy 1. AZT, 1. ZA, 1. ZAB se účastnily adaptačních pobytů v klášteře premonstrátů a v Horní Blatné;  na naší škole jsme přivítali 170 nových žáků SŠ

exkurze – na Pražské dentální dny odjeli studenti 2. DDH; Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské navštívili žáci 3. ZA, kteří také byli na exkurzi v Denním centru Mateřídouška v Chodově, ve Farní charitě Stará Role a DOP HC v Dolním Rychnově; studenti 3. DVS si se zájmem prohlédli Centrum pro zdravotně postižené KV a Lázeňskou léčebnu Mánes; o alternativním stravování (raw strava) se ve Ville Ritter poučili žáci 3. NA

přednášky – v MŠ Dalovice a MŠ Kyselka studentky 2. DDH přednášely o dentální hygieně

soutěže – v atletické soutěži Corny obsadily dívky 4. místo a hoši 5. místo

 

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace, realizuje projekt s názvem
"Škola pro praxi“
v rámci projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ I“
č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0005365

Datum zahájení 1. 3. 2017, datum ukončení 28. 2. 2019.

ŠKOLA, jako partner Karlovarského kraje, realizuje projekt
"Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“
č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004Projekty EU

Poznávací zájezd do Velké Británie
18. - 25. 9. 2018

easp

Citát na 26. týden

O. Wilde
Ten, kdo čte, žije s každou další knihou život navíc. Kdo nečte, má jen ten svůj.

Album na 26. týden

Michal Prokop & Framus Five - Kolej Yesterday

Trh práce
Info pro 1. ročníky
Info - uniformy

Pro budoucí
studenty 

Jak a kde objednat a nakoupit uniformy nutné pro výuku

ověřená instituce
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace - netkatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - netkatalog.cz