OHLÉDNUTÍ ZÁŘÍ

Začal nový školní rok a přinesl zajímavé akce.

adaptační pobyt a slavnostní vítání prvních ročníků – třídy 1. AZT, 1. ZA, 1. ZAB se účastnily adaptačních pobytů v klášteře premonstrátů a v Horní Blatné;  na naší škole jsme přivítali 170 nových žáků SŠ

exkurze – na Pražské dentální dny odjeli studenti 2. DDH; Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské navštívili žáci 3. ZA, kteří také byli na exkurzi v Denním centru Mateřídouška v Chodově, ve Farní charitě Stará Role a DOP HC v Dolním Rychnově; studenti 3. DVS si se zájmem prohlédli Centrum pro zdravotně postižené KV a Lázeňskou léčebnu Mánes; o alternativním stravování (raw strava) se ve Ville Ritter poučili žáci 3. NA

přednášky – v MŠ Dalovice a MŠ Kyselka studentky 2. DDH přednášely o dentální hygieně

soutěže – v atletické soutěži Corny obsadily dívky 4. místo a hoši 5. místo

 


 

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace, realizuje projekt s názvem
"Škola pro praxi“
v rámci projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ I“
č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0005365

Datum zahájení 1. 3. 2017, datum ukončení 28. 2. 2019.

 

ŠKOLA, jako partner Karlovarského kraje, realizuje projekt
"Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“
č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004Projekty EU

INFO VOŠ!!!

drmax

Citát na 24. týden

T. A. Edison
Neselhal jsem 10000krát. Našel jsem 10000 způsobů, které nefungují.

Album na 23. týden

The Cure Collection

Trh práce
Info pro 1. ročníky
Info - uniformy

Pro budoucí
studenty 

Jak a kde objednat a nakoupit uniformy nutné pro výuku

ověřená instituce
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace - netkatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - netkatalog.cz