OHLÉDNUTÍ – BŘEZEN 2017

Je tady jaro plné akcí!

exkurze – třídy 2. ZLY a 3. ZLY v rámci Dne vody navštívily závod Mattoni; studenti 3. DVS si prohlédli ADP Ladara a ve Staré Roli farní charitu; do Prahy na výstavu Body odjeli zájemci z 2. LAS, 1. DZA, 1. DFA, 2. DFA

kultura – celá SŠ se vypravila do karlovarského divadla na představení Listopad; 1. a 2. ročník zhlédl v Thermalu film Nicolas Winton Síla lidskosti a na dané téma pak studenti besedovali; žáci 3. ročníků a studenti 3. DVS viděli v kině Drahomíra film v rámci festivalu Jeden svět; 3. a 4. ročníky besedovaly o různých tématech s PČR; výstavu Terakotová armáda (Thermal) navštívili žáci 3. MAS

soutěže – L. Gemerová z 1. AZT se účastnila krajského kola konverzace v NJ; dívky vybojovaly 2. místo v krajském kole badmintonu a v okresním kole silového víceboje, hoši se v silovém víceboji (OK) umístili na 3. místě; v okresním kole florbalu dívky obsadily 5. místo a hoši byli na 6. místě

 

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace, realizuje projekt s názvem
"Škola pro praxi“
v rámci projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ I“
č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0005365

Datum zahájení 1. 3. 2017, datum ukončení 28. 2. 2019.

ŠKOLA, jako partner Karlovarského kraje, realizuje projekt
"Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“
č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004Projekty EU

INFO VOŠ!!!

zápis přijatých uchazečů na obory VOŠZ je
3. 9. 2018 v 8:00


23. – 28. 9. 2018

Trh práce
Info pro 1. ročníky
Info - uniformy

Pro budoucí
studenty 

Jak a kde objednat a nakoupit uniformy nutné pro výuku

ověřená instituce
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace - netkatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - netkatalog.cz