Environmentální vzdělávání

Díky aktivní práci koordinátorky environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, Mgr. Dagmar Chmelíkové, získala Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary dne 7. 4. 2017 titul „ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE“, 2. stupně.

Environmentální výchova je na zdravotnické škole nedílnou součástí ŠVP. Je začleněna do ročních plánů biologie, ekologie, chemie, fyziky, výchovy ke zdraví, základů společenských věd, i do odborných předmětů v rámci průřezových témat „Člověk a životní prostředí“.

Do aktivit v rámci EVVO se zapojují všichni vyučující i žáci, je realizována řada výchovně vzdělávacích akcí, jako např. Dny zdraví, spolupráce s magistrátem města Karlovy Vary, s KHS Karlovy Vary v oblasti prevence a zdravého životního stylu, zapojení do soutěží vyhlašovaných městem Karlovy Vary, v loňském roce 1. místo v soutěži „Chceme čisté město“, a řada dalších.

diplom
 


 

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace, realizuje projekt s názvem
"Škola pro praxi“
v rámci projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ I“
č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0005365

Datum zahájení 1. 3. 2017, datum ukončení 28. 2. 2019.

 

ŠKOLA, jako partner Karlovarského kraje, realizuje projekt
"Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“
č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004Projekty EU

INFO VOŠ!!!

drmax

Citát na 24. týden

T. A. Edison
Neselhal jsem 10000krát. Našel jsem 10000 způsobů, které nefungují.

Album na 23. týden

The Cure Collection

Trh práce
Info pro 1. ročníky
Info - uniformy

Pro budoucí
studenty 

Jak a kde objednat a nakoupit uniformy nutné pro výuku

ověřená instituce
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace - netkatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - netkatalog.cz