Maséři pomáhají

Během loňského školního roku projevili žáci 3. ročníku oboru Masér z vlastní iniciativy zájem o možnost zakoupení daru klientům hospitalizovaným v Karlovarské krajské nemocnici, který by nemocným upoutaným na lůžko zpestřil čas trávený v nemocničním pokoji. K získání potřebných finančních prostředků se rozhodli využít znalostí a dovedností získaných studiem svého oboru. Oslovili pracovníky Krajské hygienické stanice, aby se s nimi podíleli, na pilotním projektu za dobrovolný příspěvek v prostorách KHS žáci prováděli masáže zájemcům z řad pracovníků KHS. Za čtyři dohodnuté termíny (cca 2 hod.) od listopadu do prosince 2015 celkem získali 2.800Kč. Akce se setkala s úspěchem nejen u pracovníků KHS, ale i našich žáků, kteří by rádi v projektu pokračovali i ve školním roce 2016/2017, tak aby mohli zakoupit dar a předat jej vedení KKN a klientům nemocnice. Žáci by tak chtěli reprezentovat školu, představit svůj studijní obor a podílet se zároveň na spolupráci s KKN.

Koordinátor akce Bc. Viola Janečková.

 

 


 

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace, realizuje projekt s názvem
"Škola pro praxi“
v rámci projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ I“
č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0005365

Datum zahájení 1. 3. 2017, datum ukončení 28. 2. 2019.

 

ŠKOLA, jako partner Karlovarského kraje, realizuje projekt
"Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“
č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004Projekty EU

INFO VOŠ!!!

drmax

Citát na 24. týden

T. A. Edison
Neselhal jsem 10000krát. Našel jsem 10000 způsobů, které nefungují.

Album na 23. týden

The Cure Collection

Trh práce
Info pro 1. ročníky
Info - uniformy

Pro budoucí
studenty 

Jak a kde objednat a nakoupit uniformy nutné pro výuku

ověřená instituce
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace - netkatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - netkatalog.cz