skola

NEJBLIŽŠÍ AKCE

7.-8. 12.    Závěrečné zkoušky kurzu Řidič vozidla DNR
11. 12.    Školská rada    16:00    PaedDr. Ledvinová
12. 12.    Exkurze 1NA,2NA,3NA Praha
11. 12.    Exkurze Bad Elster 3NA
20. 12.     ZÁVĚREČNÁ SLAVNOSTNÍ SCHŮZE
24.12.2018-2. 1. 2019 Vánoční prázdniny
3. 1. 2019     Zahájení vyučování v novém roce

Atlas Školství - kam na střední školu

ŠKOLSKÝ PORTÁL KARLOVARSKÉHO KRAJE
Vysoké školy.cz

NELSON DAKA
Přihlášení

Maturitní práce ZLY

Témata profilové maturitní zkoušky

Obor: Zdravotnické lyceum                                                     Školní rok: 2018/2019

Předmět: Blok odborných zdravotnických předmětů (Klinická propedeutika, Patologie, Výchova ke zdraví, Zdravotnické a sociální služby)

Forma zkoušky: maturitní práce a její obhajoba

Témata maturitních prací

 

1.      Význam spánku v životě člověka - co se děje, když nespíme?

2.      Bolest a možnosti jejího ovlivnění

3.      Canisterapie

4.      Hipoterapie

5.      Úloha servisního psa při integraci postižených osob do normálního života  

6.      Multikulturní ošetřovatelství – současnost a budoucnost

7.      Problematika smíšených manželství

8.      Problematika rozvodů manželství z pohledu dítěte

9.      Problematika partnerských vztahů v dnešní době – umění milovat

10.  Směřuje současná rodina ke krizi nebo renesanci?

11.  Když rodina selže – problematika dysfunkčních rodin

12.  Postoje studentů k manželství a rodině v dnešní době

13.  Problematika adopce z hlediska bezdětné rodiny

14.  Problematika psychomotorického vývoje dítěte v dětském domově

15.  Komparace přístupů mužů a žen k otázce neplodnosti

16.  Možnosti integrace handicapovaných občanů v Karlovarském kraji

17.  Problematika integrace dětí se zdravotním postižením v městě Chodov

18.  Poskytování komunitní a domácí péče v Karlových Varech a okolí

19.  Současný pohled mladých lidí na seniory

20.  Stáří z pohledu samotných seniorů

21.  Úskalí péče o starého člověka v rodině

22.  Aktivní stárnutí a stáří

23.  Demence Alzheimerova typu – tichá hrozba současnosti

24.  Kazuistika člověka trpícího demencí Alzheimerova typu

25.  Geriatrická péče, zařízení a služby pro seniory

26.  Lidé bez přístřeší v soudobé společnosti

27.  Povědomí veřejnosti o prevenci nádorového onemocnění tlustého střeva a konečníku  

28.  Žena a rakovina prsu

29.  Rakovina děložního čípku a její prevence

30.  Povědomí mladých lidí ve věku od 15 do 18 let o onemocnění rakovina děložního čípku

31.  Povědomí mladých lidí o onemocnění karcinom prsu

32.  Nádorová onemocnění v ČR

33.  Život s epilepsií

34.  Život s kompulzivně obsedantní poruchou

35.  Život se systémovou formou juvenilní idiopatické artritidy

36.  Život s depresí

37.  Život s alergií

38.  Úskalí života člověka s nedomykavostí chlopní

39.  Svět v tichu – naslouchejme očima

40.  Nevidím, ale mluvím

41.  Být odlišný je normální aneb handicap a bariéry v komunikaci s lidmi s vybraným postižením

42.  Alternativní a augmentativní komunikace

43.  Muzikoterapie v léčebné a každodenní praxi

44.  Problematika postavení a uplatnění logopedů v ČR

45.  Problematika zaměstnávání osob se zdravotním postižením

46.  Rozvoj dnešní civilizace a vznik civilizačních onemocnění

47.  Problematika civilizačních chorob v ČR, regionu

48.  Informovanost žáků středních škol o problematice civilizačních chorob

49.  Život s onemocněním diabetes mellitus z pohledu nemocného dítěte a jeho rodiny

50.  Život po infarktu myokardu

51.  Nemocný člověk - jeho potřeby a jejich uspokojování

52.  Práva pacientů a jejich respektování v našem zdravotnictví

53.  Osobnost zdravotníka

54.  Osobnost sociálního pracovníka ve zdravotnických zařízeních

55.  Respektování soukromí a studu nemocného ve zdrav. zařízeních

56.  Dobrovolnictví ve zdravotnických a sociálních službách

57.  Nízkoprahová zařízení v Karlovarském kraji

58.  Postavení hospicové péče v ČR

59.  Problematika poskytování zdravotnické a sociální péče v přirozeném prostředí klienta.

60.  Syndrom vyhoření u zdravotnických pracovníků/sociálních pracovníků   

61.  Hypokineze jako součást životního stylu současné populace

62.  Současné životní styly mládeže

63.  Syntetické drogy současnosti

64.  Zkušenosti mladých lidí s drogami

65.  Mladí lidé a rasismus

66.  Sebepoškozování v adolescenci

67.  Informovanost žáků středních škol a učilišť o prevenci pohlavně přenosných chorob

68.  Alternativní výživa – ano či ne?

69.  Lehká jako pírko -  problémy s poruchou příjmu potravy - anorexie

70.  Obezita – hrozba 21. stol.

71.  Zdravá redukce hmotnosti

72.  Vliv profesionálního sportu na lidský organismus

73.  Výživa a kultiristika

74.  Svět médií - problematika vlivu medií na člověka

75.  Jsem těhotná aneb problematika nechtěného těhotenství v adolescentním věku

76.  Komparace vybraných zdravotnických systémů

77.  Sociální sítě – společenský fenomén

78.  Vliv počítačových her na dnešní mládež

79.  Vliv sociálních sítí na život mladých lidí

80.  Psychologická problematika stolkingu

81.  Epigenetika – nový obor – co můžeme očekávat?

82.  Knihy versus internet – zdroj relevantních informací nebo popelnice na dokola kopírované informace

83.  Významné osobnosti Karlovarska v léčitelství, ve zdravotnictví, v lázeňství

84.  Historie a současnost lázeňských procedur na Karlovarsku

85.  Léčebné využití přírodních pramenů Karlovarska

86.  Migrace jako soudobý problém ČR – Evropy - světa

87.  Povědomí veřejnosti o celostní medicíně

 

Poznámka:

a) téma maturitní práce žák/žákyně nahlásí do 30. 9. 2018 Mgr. J. Homolové

b) je možné si zvolit vlastní téma, nutno prokonzultovat s Mgr. J. Homolovou

    do 30. 9. 2018

  

Schváleno dne 30. 6. 2018

Mgr. Hana Švejstilová

ředitelka školy

 

 

 


 

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace, realizuje projekt s názvem
"Škola pro praxi“
v rámci projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ I“
č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0005365

Datum zahájení 1. 3. 2017, datum ukončení 28. 2. 2019.

 

ŠKOLA, jako partner Karlovarského kraje, realizuje projekt
"Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“
č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004Projekty EU

INFO VOŠ!!!

drmax

Citát na 14. týden

Cicero
Nesnaž se převyšovat ostatní, ale sám sebe.

Album na 14. týden

Happy Mondays- Pills, Thrills And Bellyaches - 1990

Trh práce
Info pro 1. ročníky
Info - uniformy

Pro budoucí
studenty 

Jak a kde objednat a nakoupit uniformy nutné pro výuku

ověřená instituce
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace - netkatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - netkatalog.cz