Maturitní práce ZLY

Témata profilové maturitní zkoušky

Obor: Zdravotnické lyceum                                                     Školní rok: 2018/2019

Předmět: Blok odborných zdravotnických předmětů (Klinická propedeutika, Patologie, Výchova ke zdraví, Zdravotnické a sociální služby)

Forma zkoušky: maturitní práce a její obhajoba

Témata maturitních prací

 

1.      Význam spánku v životě člověka - co se děje, když nespíme?

2.      Bolest a možnosti jejího ovlivnění

3.      Canisterapie

4.      Hipoterapie

5.      Úloha servisního psa při integraci postižených osob do normálního života  

6.      Multikulturní ošetřovatelství – současnost a budoucnost

7.      Problematika smíšených manželství

8.      Problematika rozvodů manželství z pohledu dítěte

9.      Problematika partnerských vztahů v dnešní době – umění milovat

10.  Směřuje současná rodina ke krizi nebo renesanci?

11.  Když rodina selže – problematika dysfunkčních rodin

12.  Postoje studentů k manželství a rodině v dnešní době

13.  Problematika adopce z hlediska bezdětné rodiny

14.  Problematika psychomotorického vývoje dítěte v dětském domově

15.  Komparace přístupů mužů a žen k otázce neplodnosti

16.  Možnosti integrace handicapovaných občanů v Karlovarském kraji

17.  Problematika integrace dětí se zdravotním postižením v městě Chodov

18.  Poskytování komunitní a domácí péče v Karlových Varech a okolí

19.  Současný pohled mladých lidí na seniory

20.  Stáří z pohledu samotných seniorů

21.  Úskalí péče o starého člověka v rodině

22.  Aktivní stárnutí a stáří

23.  Demence Alzheimerova typu – tichá hrozba současnosti

24.  Kazuistika člověka trpícího demencí Alzheimerova typu

25.  Geriatrická péče, zařízení a služby pro seniory

26.  Lidé bez přístřeší v soudobé společnosti

27.  Povědomí veřejnosti o prevenci nádorového onemocnění tlustého střeva a konečníku  

28.  Žena a rakovina prsu

29.  Rakovina děložního čípku a její prevence

30.  Povědomí mladých lidí ve věku od 15 do 18 let o onemocnění rakovina děložního čípku

31.  Povědomí mladých lidí o onemocnění karcinom prsu

32.  Nádorová onemocnění v ČR

33.  Život s epilepsií

34.  Život s kompulzivně obsedantní poruchou

35.  Život se systémovou formou juvenilní idiopatické artritidy

36.  Život s depresí

37.  Život s alergií

38.  Úskalí života člověka s nedomykavostí chlopní

39.  Svět v tichu – naslouchejme očima

40.  Nevidím, ale mluvím

41.  Být odlišný je normální aneb handicap a bariéry v komunikaci s lidmi s vybraným postižením

42.  Alternativní a augmentativní komunikace

43.  Muzikoterapie v léčebné a každodenní praxi

44.  Problematika postavení a uplatnění logopedů v ČR

45.  Problematika zaměstnávání osob se zdravotním postižením

46.  Rozvoj dnešní civilizace a vznik civilizačních onemocnění

47.  Problematika civilizačních chorob v ČR, regionu

48.  Informovanost žáků středních škol o problematice civilizačních chorob

49.  Život s onemocněním diabetes mellitus z pohledu nemocného dítěte a jeho rodiny

50.  Život po infarktu myokardu

51.  Nemocný člověk - jeho potřeby a jejich uspokojování

52.  Práva pacientů a jejich respektování v našem zdravotnictví

53.  Osobnost zdravotníka

54.  Osobnost sociálního pracovníka ve zdravotnických zařízeních

55.  Respektování soukromí a studu nemocného ve zdrav. zařízeních

56.  Dobrovolnictví ve zdravotnických a sociálních službách

57.  Nízkoprahová zařízení v Karlovarském kraji

58.  Postavení hospicové péče v ČR

59.  Problematika poskytování zdravotnické a sociální péče v přirozeném prostředí klienta.

60.  Syndrom vyhoření u zdravotnických pracovníků/sociálních pracovníků   

61.  Hypokineze jako součást životního stylu současné populace

62.  Současné životní styly mládeže

63.  Syntetické drogy současnosti

64.  Zkušenosti mladých lidí s drogami

65.  Mladí lidé a rasismus

66.  Sebepoškozování v adolescenci

67.  Informovanost žáků středních škol a učilišť o prevenci pohlavně přenosných chorob

68.  Alternativní výživa – ano či ne?

69.  Lehká jako pírko -  problémy s poruchou příjmu potravy - anorexie

70.  Obezita – hrozba 21. stol.

71.  Zdravá redukce hmotnosti

72.  Vliv profesionálního sportu na lidský organismus

73.  Výživa a kultiristika

74.  Svět médií - problematika vlivu medií na člověka

75.  Jsem těhotná aneb problematika nechtěného těhotenství v adolescentním věku

76.  Komparace vybraných zdravotnických systémů

77.  Sociální sítě – společenský fenomén

78.  Vliv počítačových her na dnešní mládež

79.  Vliv sociálních sítí na život mladých lidí

80.  Psychologická problematika stolkingu

81.  Epigenetika – nový obor – co můžeme očekávat?

82.  Knihy versus internet – zdroj relevantních informací nebo popelnice na dokola kopírované informace

83.  Významné osobnosti Karlovarska v léčitelství, ve zdravotnictví, v lázeňství

84.  Historie a současnost lázeňských procedur na Karlovarsku

85.  Léčebné využití přírodních pramenů Karlovarska

86.  Migrace jako soudobý problém ČR – Evropy - světa

87.  Povědomí veřejnosti o celostní medicíně

 

Poznámka:

a) téma maturitní práce žák/žákyně nahlásí do 30. 9. 2018 Mgr. J. Homolové

b) je možné si zvolit vlastní téma, nutno prokonzultovat s Mgr. J. Homolovou

    do 30. 9. 2018

  

Schváleno dne 30. 6. 2018

Mgr. Hana Švejstilová

ředitelka školy

 

 

 


 

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace, realizuje projekt s názvem
"Škola pro praxi“
v rámci projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ I“
č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0005365

Datum zahájení 1. 3. 2017, datum ukončení 28. 2. 2019.

 

ŠKOLA, jako partner Karlovarského kraje, realizuje projekt
"Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“
č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004Projekty EU

INFO VOŠ!!!

drmax

Citát na 24. týden

T. A. Edison
Neselhal jsem 10000krát. Našel jsem 10000 způsobů, které nefungují.

Album na 23. týden

The Cure Collection

Trh práce
Info pro 1. ročníky
Info - uniformy

Pro budoucí
studenty 

Jak a kde objednat a nakoupit uniformy nutné pro výuku

ověřená instituce
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace - netkatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - netkatalog.cz