Otevírané obory

Obory otevírané ve školním roce 2018 - 2019

Název oboru

Kód oboru

Poznámka

Počet přijímaných uchazečů

Počet tříd

Zdravotnický
asistent

53 - 41 - M/01

Čtyřleté denní studium

45

2

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Zdravotnické
lyceum

Z rozhodnutí KÚ KK se obor neotevírá

Masér sportovní a rekondiční

69 - 41 - L/02

Čtyřleté denní studium

30

1

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Asistent zubního
technika

53 - 44 - M/03

Čtyřleté denní studium

30

1

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Nutriční
asistent

53-41-M/02

Čtyřleté denní studium

30

1

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

 

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace, realizuje projekt s názvem
"Škola pro praxi“
v rámci projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ I“
č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0005365

Datum zahájení 1. 3. 2017, datum ukončení 28. 2. 2019.

ŠKOLA, jako partner Karlovarského kraje, realizuje projekt
"Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“
č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004Projekty EU

Poznávací zájezd do Velké Británie
18. - 25. 9. 2018

easp

Citát na 26. týden

O. Wilde
Ten, kdo čte, žije s každou další knihou život navíc. Kdo nečte, má jen ten svůj.

Album na 26. týden

Michal Prokop & Framus Five - Kolej Yesterday

Trh práce
Info pro 1. ročníky
Info - uniformy

Pro budoucí
studenty 

Jak a kde objednat a nakoupit uniformy nutné pro výuku

ověřená instituce
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace - netkatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - netkatalog.cz