skola

NEJBLIŽŠÍ AKCE

15.-16.1.  Soutěž zubních techniků
18. 1.    4. ZA program duševního zdraví
18. 1.    UZAVŘENÍ KLASIFIKACE A DOCHÁZKY ZA 1. POLOLETÍ
22. 1.    PEDAGOGICKÁ PORADA za 1. pololetí
25. 1.    MATURITNÍ PLES - GH PUPP
29. 1.    Hrou proti AIDS, pro 1.ročníky
30. 1.    Volejbalový turnaj – KV ARÉNA
31. 1.    Ukončení 1. pololetí
1. 2.    JEDNODENNÍ POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Atlas Školství - kam na střední školu

ŠKOLSKÝ PORTÁL KARLOVARSKÉHO KRAJE
Vysoké školy.cz

NELSON DAKA
Přihlášení

Otevírané obory a počty 2019 - 20

Datum podání přihlášky ke studiu na střední školu - do 1. 3. 2019

Obory otevírané ve školním roce 2019 - 2020

Název oboru

Kód oboru

Poznámka

Počet přijímaných uchazečů

Počet tříd

Praktická
sestra

53-41-M/03

Čtyřleté denní studium

60

2

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Ošetřovatel

53-41-H/01

 

Tříleteté denní studium 20 1
Střední vzdělání s výučním listem

Masér ve
zdravotnictví

53-41-M/04

Čtyřleté denní studium

25

1

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Laboratorní
asistent

53-43-M/01

Čtyřleté denní studium

25

1

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Nutriční
asistent

53-41-M/02

Čtyřleté denní studium

20

1

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

I. Podmínky pro přijetí ke čtyřletému studiu na SŠ jsou:

  1. Splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání před splněním povinné školní docházky
  2. Doložení lékařského potvrzení o způsobilosti ke studiu daného oboru
  3. Odevzdání přihlášky ke studiu na střední škole ředitelce školy v předepsaném termínu

 

II. Kritéria pro přijetí na SŠ jsou:

  1. Hodnocení na vysvědčení v prvním pololetí posledního ročníku a v prvním a druhém pololetí předposledního ročníku základního vzdělávání
  2. Výsledky dosažené při přijímacích zkouškách (z českého jazyka a matematiky)

 

III. Podmínky pro přijetí ke tříletému studiu na SŠ do oboru Ošetřovatel jsou:

  1. Splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání před splněním povinné školní docházky
  2. Doložení lékařského potvrzení o způsobilosti ke studiu oboru
  3. Odevzdání přihlášky ke studiu na střední škole ředitelce školy v předepsaném termínu
  4. Přijímací zkoušky se nekonají


 

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace, realizuje projekt s názvem
"Škola pro praxi“
v rámci projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ I“
č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0005365

Datum zahájení 1. 3. 2017, datum ukončení 28. 2. 2019.

 

ŠKOLA, jako partner Karlovarského kraje, realizuje projekt
"Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“
č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004Projekty EU

INFO VOŠ!!!

drmax

Citát na 20. týden

Jan Palach
Člověk musí bojovat proti tomu zlu, na které právě stačí.

Album na 20. týden

Jan Palach 1969

Trh práce
Info pro 1. ročníky
Info - uniformy

Pro budoucí
studenty 

Jak a kde objednat a nakoupit uniformy nutné pro výuku

ověřená instituce
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace - netkatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - netkatalog.cz